2012

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2012-05-15 kiri 3-8/12/25 Elektrienergia hange ja selleks vajaminevad andmed
2012-05-15 personalikäskkiri 1-6/12/13 Tööaeg ja töötasustamine
2012-05-09 kiri 1-11/12/24 Nõusolek riikliku eksperdi lähetuseks
2012-05-09 kiri 2.3-3/12/22 Määruse teksti tõlgendamine
2012-05-08 kiri 1-11/12/24 Euroopa komisjoni kirja edastamine
2012-05-03 kiri 1-11/12/14 Vastus Eesti Keele Instituudi, Eesti Kirjandusmuuseumi ning Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse pöördumisele
2012-05-02 puhkusekäskkiri 1-6-1/12/12 Osaline põhipuhkus
2012-05-02 käskkiri 1-5/12/9 Riigihangete korraldamise juhendi kinnitamine
2012-04-30 käskkiri 1-5/12/8 Ametikoha likvideerimine ja uue ametikoha moodustamine
2012-04-25 puhkusekäskkiri 1-6-1/12/11 Põhipuhkuse muutmine
2012-04-24 personalikäskkiri 1-6/12/12 Üleviimine ja töötasustamine
2012-04-23 leping 1-4/12/7 Litsentsileping
2012-04-20 kiri 1-11/12/23 Seoses õhutransporditeenuse hankimisega
2012-04-20 personalikäskkiri 1-6/12/11 Lapsehoolduspuhkuse katkestamine ja töötasustamine
2012-04-17 leping 3-2/12/6 Lisa 2 töövõtulepingu 21.12.2011 juurde
2012-04-17 kiri 2.3-3/12/22 Keeleekspertiisi küsimine
2012-04-17 puhkusekäskkiri 1-6-1/12/10 Põhipuhkuse muutmine
2012-04-13 kiri 1-11/12/15 Selgitus avalduse menetlusse võtmata jätmise kohta
2012-04-12 kiri 1-11/12/21 Project "Development of Estonian - Latvian and Latvian - Estonian dictionary"
2012-04-09 kiri 2.3-3/12/18 Sõna "elama" tähendusest